"Världen vi har skapat är en produkt av vårt tänkande, och den kan inte
förändras utan att vi förändrar vårt tänkande." - Albert Einstein

Våra tjänster

Vi erbjuder våra kunder erfarna och kompetenta konsulter i tjänster där verksamhet och löne-/ekonomisystem går hand i hand. Våra konsulter har kompetensen att leverera en helhet kopplat till verksamhetens mål, processer, krav och system.

Vi är systemoberoende, men har specialkompetens inom systemen Agda Visma och U4BW (Agresso). Vi jobbar gärna proaktivt och sitter oftast i uppdrag på systemkundens sida för att hjälpa till att optimera systemlösningar och därmed kundnyttan.

Vi tror att förståelsen mellan verksamhetens behov, de interna processerna och kunskap om systemet är nyckeln till bra förvaltning av ett affärssystem. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag få ut större nytta av sitt system och på så vis förbättra sina interna processer och den ekonomiska styrningen. Till detta kan vi erbjuda erfarna projektledare som ser till att ditt projekt går i land enligt plan och uppsatta krav.

Tjänster för dina löneprocesser

Förstudie/kartläggning

Vi hjälper till att kravställa inför byte av lön-/personalsystem och/eller kartlägga befintliga processer gällande lönehantering

 • Workshop
 • Dokumentation
 • Prioriterade förbättringar
 • Implementeringsplan
 • Stöd vid implementation av prioriterade förbättringar

Implementeringsstöd

Vi stöttar vid implementeringar med:

 • Uppsättningar
 • Tester
 • Dokumentation
 • Konverteringar
 • Workshops

Löneadministration

Vi kan hjälpa till med delar eller all hantering av era löneadministrativa processer, ex:

 • Löneberäkningar
 • Retroaktiva löner
 • Statistik/utdata
 • Kontroller/avstämningar

Projektledning

Skicklig projekthantering = framgångsrikt projektgenomförande. Vi hjälper till att leda delar eller hela projekt vid upphandlingar och implementeringar.

Systemadministration

Vi kan hjälpa till med administration av ert system:

 • Uppdateringar
 • Behörigheter
 • Systemdokumentation
 • Kvalitetssäkring
 • Semesterårsrutiner
 • Årsrutiner

Utbildning

Kundanpassade utbildningar för användare i Agda PS och UBW (Agresso) - löneadministration

Processkartläggning/Kravställande

Kartläggning av arbetsflöden inom ekonomi- och administrativa processer:

 • Workshop
 • Dokumentation
 • Prioriterade förbättringar
 • Implementeringsplan
 • Stöd vid implementation av prioriterade förbättringar

Projektledning

Vi leder hela eller delar av projekt inom till exempel:

 • Implementation
 • Nyinstallation
 • Uppgradering
 • Förbättringsprojekt

Dokumentation

Bra dokumentation är en viktig del för att bibehålla en hög data- och rutinkvalitet. Vi hjälper er att ta fram olika typ av dokumentation.

 • Ekonomihandbok
 • "Lathund” för sällananvändare
 • Uppsättningsdokumentation
 • Utbildningsmaterial

Lösning i U4BW (Agresso)

När en verksamhet uppgraderar eller implementerar ett system är det inte ovanligt att gamla arbetssätt hänger kvar - trots att dessa inte är effektiva och fyller verksamhetens behov. Detta innebär att både befintlig och ny funktionalitet kan tänkas utelämnas. Något som sin tur innebär att verksamhet och system når inte sin fulla potential vad avser administration, datakvalitét och rapportering.

Vår roll här är att ta fram en lösning i nära samarbete med kund vilken motsvarar verksamhetens krav. Vår goda kunskap i Agresso göra att vi även blir starkt stöd vid dialog med systemleverantören.

 • Behovsanalys nu-/börläge
 • Genomgång befintlig uppsättning
 • Rekommendation förbättringar i uppsättning
 • Genomförande förbättringar av uppsättning
 • Test
 • Utrullning
 • Dokumentation
 • Utbildning

Kravställande

Vi identifierar verksamhetens behov. När gapet mellan verksamhetsprocesser och system är för stort kan exempelvis implementerings- eller uppgraderingsprojekt bli kostsamt både vad gäller resurser och förtroende för systemet. Vid den här typen av projekt intar vi en roll där vår långa erfarenhet i Agresso ger er ett starkt stöd vid lösning och kravställning gentemot systemleverantören.

Dokumentera krav inom exempelvis:

 • Implementation
 • Uppgradering
 • Ny funktionalitet
 • Integration

Kunnig kravställare gentemot systemleverantör

 • Upphandla
 • Dokumentera
 • Implementera
 • Testa
 • Utbilda

Applikationskonsult till U4BW (Agresso)

Exempel på vad applikationskonsultation kan innebära:

 • Kvalitetssäkring av befintlig uppsättning
 • Uppsättning / parametersättning inom:
  • ekonomi
  • leverantör
  • EFH
  • kund (order, fakturering)
  • systemadministration
  • workflow/arbetsflöden
  • tid & projekt

Utbildning i U4BW (Agresso)

Användarutbildningar i Agresso skräddarsys utifrån era medarbetares kunskapsnivå och roll.

Kundanpassad utbildning inom:

 • Ekonomi
 • Systemadministration
 • Kund
 • Leverantör
 • Tid & projekt

Funktionalitetskartläggning

Vi intar en samordnade roll och ansvarar för att planlägga och genomföra en effektivt användning av U4BW (Agresso) funktionalitet.

Exempel på användarstöd kan vara att:

 • Ge stöd i systemförvaltarrollen.
 • Gå igenom olika processer med medarbetare för att säkerställa effektivt arbetsflöde.
 • Säkerställa att alla inom samma område jobbar på samma sätt.
 • Ge stöd vid nyanställning.
 • Framtagande av rapporter.

Varför en auktoriserad lönekonsult?

Med auktorisationen säkerställer företaget att konsulten har rätt kompetens inom lön, flerårig erfarenhet och kvalitet i lönehanteringen. Auktorisationen är också en tydlig kvalitetsstämpel på marknaden, vilket hjälper företaget att hitta rätt kompetens direkt. En kompetent lönekonsult är alltid uppdaterad på gällande lagar och regelverk för lönehantering. Den specialistkompetens som krävs för att arbeta som lönekonsult kan handla om allt från sjuklöneavdrag till semesterlöner och inkomstdeklarationer.

CompentusTriaro systemförvaltning Agresso Infranord
© CompentusTriaro AB 2019 | org-nr 559002-9582 | Åsögatan 115, 116 24 Stockholm | 08-52296000 | Utveckling och IT-projekt av Compentus.